Súkromná bilingválna škôlka Over in the Meadow

  Príhovor

Vítame vás na našej stránke súkromnej bilingválnej škôlky „Over in the Meadow“ („Na lúčke“). Naše opatrovateľské zariadenie funguje od júna 2011. Nachádza sa v rodinnom dome so záhradkou v Nitre pod Zoborom a je určené pre detičky od 2 do 6 rokov. Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť vašim detičkám pokojné prostredie rodinného typu, v ktorom si majú možnosť hravou formou osvojovať anglický jazyk, nadobúdať zásady zdravého životného štýlu a mať kontakt s prírodou. Prácou s deťmi v malom kolektíve (naša kapacita je 15 detí) umožňujeme individuálny prístup ku každému dieťatku, ktorý je veľmi dôležitý pri prechode maličkých detí z domáceho prostredia do skupiny detí a pri rozvoji osobnosti dieťatka. Zo všetkého je však pre nás najdôležitejšie to, aby sa tu každé dieťatko cítilo ako doma a bolo v bezpečnom a láskavom prostredí.

Zakladateľky Mgr. Magdaléna Drdošová a Ing. Miroslava Široká