Súkromná bilingválna škôlka Over in the Meadow

 

Príhovor

Vítame vás na našej stránke súkromnej bilingválnej škôlky „Over in the Meadow“ („Na lúčke“) a lesného klubu detí Medovka. Naše opatrovateľské zariadenie funguje od júna 2011. Nachádza sa v rodinnom dome so záhradkou v Nitre pod Zoborom a je určené pre detičky od 2 do 6 rokov. Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť vašim detičkám pokojné prostredie rodinného typu, v ktorom si majú možnosť hravou formou osvojovať anglický jazyk, nadobúdať zásady zdravého životného štýlu a mať kontakt s prírodou. Prácou s deťmi v malom kolektíve umožňujeme individuálny prístup ku každému dieťatku, ktorý je veľmi dôležitý pri prechode maličkých detí z domáceho prostredia do skupiny detí a pri rozvoji osobnosti dieťatka. Zo všetkého je však pre nás najdôležitejšie to, aby sa tu každé dieťatko cítilo ako doma a bolo v bezpečnom a láskavom prostredí.

Zakladateľky Mgr. Magdaléna Drdošová a Ing. Miroslava Široká