Náš harmonogram dňa

7:00 otvorenie škôlky
voľné individuálne hry
polievanie kvetov, kreatívne činnosti, spoločné cvičenie
8:45 raňajky
9:00 ranný kruh, circle time
tematický blok dňa v interiéri
alebo v exteriéri
10:00 desiata
10:15 pobyt vonku
11:45 obed
12:30 poobedňajší spánok podľa individuálnych potrieb detí
predškolská príprava pre staršie deti
15:00 olovrant
15:00 individuálne alebo skupinové aktivity
pobyt vonku (jar, leto, jeseň)
17:00 zatvorenie škôlky

« späť na úvod