Extra aktivity

Extra aktivity

Naša škôlka okrem klasických bežne organizovaných akcií ako napríklad Tekviciáda, Mikulášska besiedka, Vianočné zdobenie medovníčkov, Karneval, Veľkonočné maľovanie vajíčok, Deň matiek a Deň detí ponúka aj množstvo iných zaujímavých pravidelných činností počas pobytu detičiek v škôlke.

Pondelok popoludní chodia staršie detičky plávať do Hviezdice.

Štvrtok  dopoludnia máme vyhradený čas na biblický krúžok (podľa záujmu rodičov), kde sa detičky hravou formou zoznamujú s biblickými príbehmi Starého a Nového Zákona a kresťanskými hodnotami.

V ostatné dni v týždni zvykneme organizovať s deťmi mini výlety v dopoludňajších hodinách (návšteva bábkového divadla, mestský park, telocvičňa vyhradená len pre naše detičky - flyfit, soľná jaskyňa, čajovňa, knižnica, les …) alebo detičky v priestoroch škôlky cvičia a venujú sa pohybovým aktivitám.

Počas celého školského roka našu prácu s detičkami dokumentujeme v podobe krásnych foto momentiek, ktoré rodičom na požiadanie priebežne preposielame, čo je pre nich krásnou spomienkou na škôlkárske chvíle.

K dispozícii máme aj psychológa a logopéda, ktorý podľa záujmu rodičov pracuje s našimi detičkami.

« späť na úvod