Anglický jazyk a témy aktivít

Anglický jazyk a témy aktivít

Naše zariadenie je bilingválne, a teda počas dňa komunikujeme s detičkami v dvoch jazykoch – v angličtine a v slovenčine. Celý deň v sebe zahŕňa rôznorodé aktivity, ktoré sa líšia v závislosti odo dňa v týždni. Ide o výtvarné, hudobné, pohybové aj divadelné aktivity v bežnej hovorovej angličtine. A tak si deti okrem cudzieho jazyka cibria aj umelecké a pohybové vlohy. Angličtina takto k dieťaťu preniká veľmi prirodzenou cestou, postupne a nenásilne. Formálne „hodiny“ angličtiny vôbec nezaraďujeme, a tak deti nemajú „stres z učenia sa“, ale naopak radosť z hry a angličtinu nenápadne nasávajú. Mávajú výtvarné dielne, hudobné aktivity s klavírom a inými nstrojmi, robievame výlety do prírody, pravidelne chodievame do divadielka (jedno maličké máme aj v škôlke), soľnej jaskyne a zvykneme chodiť aj do telocvične, flyfit-u a čajovne. Pohybové, tanečné aj divadelné kreácie nesmú chýbať, aby bolo veselo.

Tematické zameranie blokov vychádza z viacerých zdrojov. Náš ročný plán je inšpirovaný Štátnym vzdelávacím programom pre predškolské vzdelávanie ISCED O – tak je zabezpečené, že žiaden z dôležitých aspektov rozvoja dieťatka nie je vynechaný. Do plánov dní vkladáme prvky intuitívnej pedagogiky aj lesnej škôlky. Základ tém nám tiež tvorí prirodzené striedanie sa ročných období a procesov prebiehajúcich v prírode, ľudové tradície a sviatky. Detičky sa postupne každý mesiac zoznamujú prostredníctvom hravých pomôcok a prístupov s obsahom tém.

Detičky od 4 rokov sa každý deň venujú predškolskej príprave, kde si okrem iného všímame aj správnu výslovnosť  a vyjadrovanie detí v materinskom jazyku. V prípade potreby a záujmu poskytujeme možnosť individuálnej spolupráce s logopédom a psychológom.

« späť na úvod