Cenník

Naše zariadenie zabezpečuje starostlivosť o detičky v rozsahu celodennej starostlivosti – paušálna suma 350,- €/1 mesiac plus 3,00 € denne za stravu – (raňajky, desiata, obed, olovrant).

« späť na úvod