Cenník

Naše zariadenie zabezpečuje starostlivosť o detičky v rozsahu:

  • celodennej starostlivosti – paušálna suma 300,- €/1 mesiac plus 5,00 € denne za stravu – (raňajky, desiata, obed, olovrant),
  • poldennej starostlivosti (do 5 hod. – od 7:00 do 12:30) – paušálna suma 250,- €/1 mesiac plus 3,50 € denne za stravu – (raňajky, desiata, obed; prípadne obed, olovrant),
  • iné

 

« späť na úvod