Cenník

Naše zariadenie zabezpečuje starostlivosť o detičky v rozsahu celodennej starostlivosti – paušálna suma 380,- €/1 mesiac plus 4,00 € denne za stravu – (raňajky, desiata, obed, olovrant). V prípade poldennej starostlivosti – paušálna suma 370,- €/1 mesiac plus 3,50 € denne za stravu – (raňajky, desiata, obed). 

« späť na úvod